Contains the keyword anaplastic oligodendrogliomas